Zbornik radova

Svi radovi će biti objavljeni na CD-mediju s ISSN brojem. Zbornik će dobiti svi registrirani sudionici konferencije.

PLI​N20​18 ​- Zbo​rni​k r​ado​va PDF

UREDNICI

Pero RAOS, glavni i odgovorni urednik
Tomislav GALETA, urednik
Dražan KOZAK, urednik
Marija RAOS, urednica
Josip STOJŠIĆ, urednik
Zlatko TONKOVIĆ, urednik