Naslovnica

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom brodu
HR-35000 Slavonski Brod, Trg I. B. Mažuranić 2
HEP grupa
HEP-Plin d.o.o.
HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7
Sveučilište u Pečuhu
Fakultet inženjerstva i informatike
H-7624 Pécs, Boszorkány u. 2

organiziraju

17. SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI
10. MEĐUNARODNI SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI

Osijek, 25. do 28. rujna 2019.

uz potporu

 

suorganizatori

 

pokrovitelji

sponzori

Izlagači