Mjesto održavanja

HEP-Plin d.o.o.

Cara Hadrijana 7, dvorana Mursa

31000 Osijek, Hrvatska

GPS:
45° 33′ 32.6736” N
18° 42′ 17.0208” E

 Na karti je crvenim markerom označeno mjesto održavanja konferencije.

Parking: u krugu HEP-Plin i na javnim parkiralištima uz HEP-Plin.